آرزو محمدزاده ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

زندگی

زندگی زمزمه عشق میان من و توست
زندگی همهمه مبهی از خاطره هاست
پس بیا منتظرم،
بنشان مهر نگاهت بر دل
تا که مهمان کنمت بوسه ای از عمق وجود

آرزو محمدزاده

پ.ن: بیاین تا وقتی کنار هم هستیم از این بودن لذت ببریم و قدر همو بدونیم.نمیدونم کی قراره بار سفر رو ببندیم، پس  نگاه پر مهر و دست گرمتون را از هم دریغ نکنید.

دوستان فاتحه ای نثار درگذشتگان کنید
روحشان شاد، یادشان گرامی ?

@BanoyeOrdibehesht