آرزو محمدزاده ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ دلنوشته

دوست داشتنت

دوست داشتنت،

عادت نیست که از سرم بیفتد،

دوست داشتنت، ریشه در باران  دارد،

مثل باران بهاری هر لحظه بر من می بارد،

دوست داشتنت تمام فصل های زندگی مرا بهم زد.

من دوباره متولد شدم، از مهر، همه فصل های زندگی من مهر است و عشق…

 

 

بداهه

آرزو_محمدزاده

۲ اردیبهشت ۹۵

 

 

@BanoyeOrdibehesht