آرزو محمدزاده ۴ آبان ۱۳۹۵ دلنوشته

مهر ریزان

خزان
فصل
برگ ریزان
نیست
فصل
مهر ریزانِ ❤️
طلایی رنگ
رویای من است.

آرزو محمدزاده

۱۱ مهر ۹۵

@BanoyeOrdibehesht