آرزو محمدزاده ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

مهر بی بهانه

ای مهر بی بهانه، زیباترین ترانه
آواز عاشقانه، خورشید جاودانه

بداهه
آرزو_محمدزاده
۲۵خرداد ساعت۹:۵۳

@BanoyeOrdibehesht