آرزو محمدزاده ۱ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

مهرت

ای که مهرت روشنی بخش همه شبهای من
ای که آغوشت همه آرامش تب های من

بداهه
آرزو محمدزاده
۳۱ خرداد ۹۵ ساعت:۱۶:۲۲ دقیقه

@BanoyeOrdibehesht