آرزو محمدزاده ۲۳ مهر ۱۳۹۶ دلنوشته

تپش یادت

شب
تپشِ
یادِ تو
در قلب❤️
من است…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

23 مهر ۹۶