آرزو محمدزاده ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

دلتنگی

دلتگی
شکوهِ
قافیه هاست
در گذر از ثانیه ها….

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

19 اسفند ۹۵