آرزو محمدزاده ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ دلنوشته

اعتدال آغوش توست

به هیچ اصولی پایبند نیستم
من میانه روی آغوش توام…

آرزو محمدزاده

پ.ن: اعتدال آغوش توست

@BanoyeOrdibehesht

💜☘️💜

۳۰ اردببهشت ۹۶