آرزو محمدزاده ۱۱ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

رویای من تولدت مبارک

عاشقانه بی بهانه رخنه کردی در من و رویای من
ای که مهرت روشنی بخش همه شب های من

ای که چشمت جام جمشید و جهان
ای که لبهایت همه آرامش و رویای من

ای که یادت، شور و شوقی ست در دنیای من
رخنه کردی با همه مهرت در من و تب های من

آرزو محمدزاده
تولدت مبارک  ❤️

۱۱ مهر ۹۵

@BanoyeOrdibehesht