آرزو محمدزاده ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

شب‌نامه

باز هم شب شد و من، کنج اتاق منتظرم
تا بیایی، و بچینی گّردِ غّم از دلِ من

آرزو محمدزاده

۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶