آرزو محمدزاده ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

شب

دلنوشته

 

شب از راه می رسد

و ماه با تمام سخاوت و مهرش

تلالو نورش را به زمین هدیه می کند

و من همچو خورشید، همیشه بیدار و فروزان خواهم ماند

تا صبح آرامش و مهر از سمت شرق طلوع کند.

 

شب_بخیر

 

 

13 تیرماه ۹۵ ساعت  ۰۰:۱۸ دقیقه بامداد

@BanoyeOrdibehesht