آرزو محمدزاده ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ دلنوشته

دعا

همه منتظران، منتظرت
من، اما منتظرِ لمسِ نگاهت به وقتِ سحرم
و سالیان درازیست که هر ثانیه من،
دست به دعا به آسمان می نگرم…

آرزو محمدزاده

پ.ن: بداهه سرایی با واژه دعا

@BanoyeOrdibehesht