آرزو محمدزاده ۴ تیر ۱۳۹۶ دلنوشته

زندانی ذهنمی

چشمهایم را که می بندم؛
در خاطرم به رویِ همچو
ماهت می خندم.
تو غیر قابلِ انکاری،
حتی در زندان ذهنم
پشت پرچینِ افکارم.
می دانی؟
هر چند من از تو گله دارم،
اما سال هاست با رویای بودنت جان می سپارم…

☺️

آرزو محمدزاده

 

4 تیر ماه ۹۶

@BanoyeOrdibehesht