آرزو محمدزاده ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

بانوی باران

تمام حرف من این است
بر فرض محال که ما هیچ ربطی به هم نداریم
تو از نژاد آفتاب و مهر ☀️
من از نژاد باران و بهار ?
از که طلب صبر داری

از من؟

من بانوی باران و بهار صبورانه
بر زمینی باریدم که تلالو سوزان آفتاب خشکش کرده بود.
باریدم و باریدم و از ذره ذره جانم گذشتم
تا به لبخند و مهر بانی آفتاب وجودت برسم.
من صبورانه
با تمام قدرتم ایستاده ام.

آرزو محمدزاده
۲۸شهریور ۹۵
ساعت ۰۰:۴۷ دقیقه بامداد

 

 

تصویر : آرزو محمدزاده – شیراز- اردیبهشت۹۵

@BanoyeOrdibehesht