آرزو محمدزاده ۲ آذر ۱۳۹۵ دلنوشته

بارش باران

قطره قطره بارش باران که هیچ
سیل هم جاری شود
من به یادت هستم.

آرزو محمدزاده

 

1 آذر ماه ۹۵
@BanoyeOrdibehesht