آرزو محمدزاده ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ دلنوشته

سیب سرخ

چیدم از لب 💋 های یار
سیب سرخی 🍎 در بهار

آررو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

28 خرداد ۹۶ – ساعت ۲۳: ۳۳ دقیقه