آرزو محمدزاده ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

می شوم سرخ

دود و آتش ?
قیل و قال، ??
می شوم سرخ ❤️
ز زیبایی یار …?

آرزو محمدزاده

پ.ن: لحظاتتون شاد و شور انگیز?

@BanoyeOrdibehesht

24 اسفند ۹۵