آرزو محمدزاده ۴ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

تبریک روز کارمند

دلنوشته برای دوستان کارمند عزیز

صبح از خواب بیدار میشم
روز هنوز شروع نشده
از خونه میزنم بیرون….
تو مترو و یا تاکس خوابم می بره
وجودم پره از خستگی و حرفهای گفته نشده
همیشه در حال دویدن هستم با نهایت سرعت

همیشه لبخند به لب دارم
همیشه پر از انرژی امید و آرزو هستم
نمیزارم کوچکترین خدشه ای به کارم وارد بشه
و کسی از دلم با خبر بشه.
این روال طبیعی زندگی دختر و پسرهای جامعه من شده
زندگی که توش فقط برامون دویدن پی مشکلات زندگی مونده

نه تفریحی، و نه دلخوشی
عشق های تلفنی، دوست دارم های پیامکی
قربون صدقه رفتن های تلگرامی
بیان احساسات با استیکر
وقتی و جایی برای دیدن هم نداریم.
دیدن های هول هولکی
من دلم لک زده برای چایی خوردن با تو
چون انتخاب کردم که به مردم خدمت کنم.

پ.ن: به نظر من فارغ از جنسیت، کارمندان یک جامعه جزو غیرقابل انکارترین هستن تو چرخه اقتصاد و پیشرفت یک مملکت

آرزو محمدزاده
روزت مبارک کارمند ❤️

@BanoyeOrdibehesht