آرزو محمدزاده ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ دلنوشته

کَشتی غم

به گل نشست
کَشتی غم‌هایم
در ساحل امن چشمانت…

آرزو محمدزاده

پ.ن: حس من بعد از دیدارت

۱۱ فروردین ۹۷