آرزو محمدزاده ۲۱ مهر ۱۳۹۶ دلنوشته

امنیت

امنیت

امنیت یعنی تو و آغوشت
به سراغم می‌آیی،
همه غم‌ها فراموشند…

آرزو محمدزاده

۲۱ مهر ۹۶