آرزو محمدزاده ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ دلنوشته

بهار صادقانه

و بهار 🍃 چه صادقانه
می‌بارد مهرش را به تنم عاشقانه😍
سخاوت اینگونه است نه می‌لرزاند
نه می‌سوزاند🔥
بلکه می‌رویاند🌿
عشق ❤️ را میان دستان گره خورده ما
من و تو…

 

پ.ن: وقتی نم نم بارون تورو یاد من انداخت….

آرزو محمدزاده

۲۶ فروردین ۹۷