آرزو محمدزاده ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

خیابان های شهر

من در رویای آغوش تو

و تو در خیابان های پر همهمه این شهر رها.

 

 

آرزو_محمدزاده

۲۷ شهریور۹۵

 

@BanoyeOrdibehesht