آرزو محمدزاده ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

دچارم

به یادت دچارم
مثل
جمعه به دلتنگی…

آرزو محمدزاده

پ.ن: ساعت ۱۴:۵۵ دقیقه ظهر- گاهی خیلی بی تابی و هیچی آرومت نمیکنه…