آرزو محمدزاده ۲۷ آبان ۱۳۹۶ دلنوشته

خورشید

تو از خورشید☀️ می گویی
از آن گرمای بی همتا🔥
من آز دلتنگی رویت 😢
درونم ابر غم پیداست
تنم خاکستر سرماست

بداهه با واژه خورشید
آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

27 آبان ماه ۹۶