آرزو محمدزاده ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

پای خیال

پای خیالم می لنگد
گویا مو برداشته