آرزو محمدزاده ۱۱ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

رویای من تولدت مبارک

عاشقانه بی بهانه رخنه کردی در من و رویای من
ای که مهرت روشنی بخش همه شب های من