آرزو محمدزاده ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ دلنوشته

یادگاری سال ۹۴

سالے ڪـہ گذشت،
با تماҐ خوبے ها و بدے هاش