آرزو محمدزاده ۱ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

مهرت

ای که مهرت روشنی بخش همه شبهای من ای که آغوشت همه آرامش تب های من بداهه آرزو محمدزاده ۳۱ خرداد ۹۵ ساعت:۱۶:۲۲ دقیقه @BanoyeOrdibehesht