آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

کوچه باغ

قسم به مهر بی دریغت
به شکوه نگاه غریبت

آرزو محمدزاده ۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

آغوشت

این چنین دستم مگیر، من غرق آغوشت شوم

آرزو محمدزاده ۱۷ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

شور اردیبهشت

تابستانی که وامدار شور اردیبهشت
نباشد.

آرزو محمدزاده ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ دلنوشته

دوست داشتنت

دوست داشتنت،

عادت نیست که از سرم بیفتد،

آرزو محمدزاده ۵ فروردین ۱۳۹۵ دلنوشته

دختر اردیبهشتی

مטּ آدم خاصے نیستم، یـہ دختر معمولے با افڪار معمولی. یـہ زندگے معمولے رو گذروندم. مجسمـہ اے ازم بـہ عنواטּ یادبود ساختـہ نمیشـہ و اسم مטּ بعد از مرگم بـہ زودے فراموش میشه. خیلے زود، زودتر از اوטּ چیزے ڪـہ فڪرش رو بڪنے اسم همـہ ما از یاد میره، اما از یـہ لحاظ، مטּ بـہ […]