آرزو محمدزاده ۲ آذر ۱۳۹۵ دلنوشته

بارش باران

قطره قطره بارش باران که هیچ

آرزو محمدزاده ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

دل من

امشب دل من غم دارد

آرزو محمدزاده ۲۱ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

یک بغل دلداگی

عصر یعنی یک بغل دلدادگی