آرزو محمدزاده ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

اصرار به دانستن نکن

عزیزکم
اصرار به #دانستن نکن
اصلا همین علم بیش از حد