آرزو محمدزاده ۲۱ مهر ۱۳۹۶ دلنوشته

بارش مهر

عشق تو گرمای خورشید است