آرزو محمدزاده ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

شب‌نامه

تا بیایی، و بچینی گّردِ غّم از دلِ من