آرزو محمدزاده ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ دلنوشته

بهار مهربان

اردی بهشت را دوست دارم

بوی ناب عشق را می دهد