آرزو محمدزاده ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ دلنوشته

سیب سرخ

چیدم از لب های یار…