آرزو محمدزاده ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

قدردانی از مهرت

قدردان تو هستم نه هر روز بلکه هر لحظه.
تویی که تمام نامعادلات زندگیم را حل کردی.