آرزو محمدزاده ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

آماده ام

آماده ام
زودتر از آنچه که در ذهنت بگنجد

آرزو محمدزاده ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

بوی مهر

شهریور
این ته تغاری تابستان
هنوز از راه نرسیده

آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

فصل خزان

تا برسد به قدم زدن در خیابان های این شهر
که پر است از عاشقانه های گفته نشده.
ازغزل های خوانده نشده
و شاید با فرا رسیدن پاییز