آرزو محمدزاده ۲۷ آبان ۱۳۹۶ دلنوشته

خورشید

تو از خورشید می گویی…