آرزو محمدزاده ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

گرمی دستانت

همه چیز را موکول میکنی به آینده ی خیالی…