آرزو محمدزاده ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

دلتنگ

دلتنگِ بهار ☘️ و صورتی انتظار

آرزو محمدزاده ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

بی صدا

هر دم زِ دوریت