آرزو محمدزاده ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ دلنوشته

دوست داشتنت

دوست داشتنت،

عادت نیست که از سرم بیفتد،