آرزو محمدزاده ۲۸ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

دوست داشتنت

می ترسم،می ترسم در آغوشت