آرزو محمدزاده ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

آماده ام

آماده ام
زودتر از آنچه که در ذهنت بگنجد