آرزو محمدزاده ۲ بهمن ۱۳۹۵ دلنوشته

تو کجایی؟

تو کجایی که به من رخ بنمایی؟