آرزو محمدزاده ۴ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

تبریک روز کارمند

صبح از خواب بیدار میشم
روز هنوز شروع نشده
از خونه میزنم بیرون….