آرزو محمدزاده ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

انکار عشق

حتی اگر عشق را قبول نداری
و همیشه و همه جا می نگاری که

آرزو محمدزاده ۲۱ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

مهر نگاهت

روز از مهر خدا زاده میشود