آرزو محمدزاده ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

انکار عشق

حتی اگر عشق را قبول نداری
و همیشه و همه جا می نگاری که

آرزو محمدزاده ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

زندگی

زندگی زمزمه عشق میان من و توست