سکوت
آرزو محمدزاده ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ دلنوشته

سکوت

سکوت فریاد دل غمگین است…