آرزو محمدزاده ۱۲ آذر ۱۳۹۴ دلنوشته

رایحه عطر تنت

و تو امروز
بی آنکه بدانی…