آرزو محمدزاده ۷ تیر ۱۳۹۶ دلنوشته

لبخند تو

صبح لبخند تو بر روی من است شوق دیدار تو در کوی من است… بداهه آرزو محمدزاده